schoolgebouw De Faam te Zaandam

De Faam in Zaandam krijgt in 2014 een nieuwe huisvesting. In opdracht van scholengemeenschap ZAAM heb ik onder leiding van directiearchitect Britta van Egmond het ontwerp voor deze praktijkschool gemaakt. Eerst is een programma van eisen opgesteld en deze vertaald in een vlekkenplan. Een intensief traject met vertegenwoordigers van de school waarbij de nieuwe onderwijsvisie van de school en de wensen van de docenten altijd centraal stonden.

13614 - 2014-01-29 poster 01

Het ruimtelijke ontwerp krijgt vorm in een volume afgewerkt met een drietal schetdaken. Deze knipoog naar de oude fabrieken van Van Nelle in Rotterdam en De Baronie in Alphen aan den Rijn past binnen het beeld van Zaandam en sluit qua beleving aan bij die van een praktijkschool. Zowel binnen het onderwijsteam, de scholengemeenschap als de welstand heeft deze opzet alle steun.

13614 - 2014-01-29 poster 02

Het ontwerp wordt nu voorbereid voor het aanvragen van de omgevingsvergunning. Dit betekent dat diverse adviseurs voor constructie, installaties en brandveiligheid zijn aangesloten bij het projectteam om het ontwerp nader uit te werken. Als alles volgens planning verloopt, kan De Faam eind 2014 starten met de verhuizing naar de nieuwe locatie. Een krachtig en herkenbaar schoolgebouw dat ruimte biedt aan het uitdragen van de nieuwe onderwijsvisie van praktijkschool De Faam.

13614 - 2014-01-29 poster 03